Skip to content

PARGI KESKUS E–L 10–20, P 10–19

COOP Maksimarket E–P 8–22

Parkimine

Parkida saab tasuta kaubanduskeskuse ees asuvas avatud parklas.

Parkimise tingimused:

 • Autoparkla (edaspidi Parkla) on eraterritoorium, mida haldab Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ.
 • Sõiduki parkimisel tuleb järgida käesolevate parkimistingimuste nõudeid ja Parkla märgistusi.
 • Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ ei vastuta Parklasse pargitud sõidukite turvalisuse eest.
 • Sõiduki parkimine viisil, mis takistab Parklasse sisenemist ja sellest väljumist ning teenindussõidukite ligipääsu jäätmekonteineritele või kauba vastuvõtualale, on keelatud.
 • Keelatud on parkida sõidukit teiste sõidukite ette, takistada parklasse sisenemist ja selles väljumist, blokeerida sissesõitu. Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest rahalise trahvi summas 35 €.
 • Kaupa võib laadida ainult selleks ette nähtud kohtades. Keskuse peaustest, parkimisalal või muus keelatud kohas laadimise eest on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta rikkumise eest rahalise trahvi summas 35 €.
 • Parklas on keelatud sõidukite remontimine (sh õlivahetus) ja pesemine.
 • Keelatud lõhkuda, eemaldada või muul viisil muuta Parklasse paigaldatud
 • Parklas on keelatud hoida (jätta) kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke ja muul viisil inimeste tervisele ja elule ohtlikke aineid, seadmeid ja/või paigaldisi.
 • Parklas on keelatud prügi mahaviskamine, alkoholi tarvitamine, lärmamine ja kaaskodanike pahatahtlik tülitamine.
 • Ilma Jõhvi Pargi Arendus Kaubanduse OÜ loata on Parklas keelatud mistahes viisil kaupa või teenust reklaamiva sõiduki parkimine, välja arvatud juhul kui klient, kellele kuulub see sõiduk, on saabunud poodi sisseoste tegema. Reklaamtahvlite/reklaamsõidukite/reklaamhaagiste parkimine Pargi Keskuse parklas on ilma keskuse kokkuleppeta keelatud. Rahaline trahv 500 eurot/päev
 • Parklas toimunud vargusest või vandaalitsemisest tuleb koheselt teavitada politseid või turvatöötajat.
 • Parklas liikumisel peab klient jälgima lubatud sõidukiirust ja Eesti Vabariigis kehtivaid liikluseeskirju.
 • Parkla administratsioon ei vastuta Parklas toime pandud liikluseeskirjade rikkumiste eest.
 • Õppesõit parklas ei ole lubatud R-P
 • Klient on kohustatud tagama Parklas pargitud sõiduki korrasolekut (ei leki õli, ei kahjusta Parkla pinnakatet jms).
 • Klient on kohustatud hüvitama tema tegevuse tõttu Parklas olevale varale või viibivatele isikutele tekitatud kahju.
 • Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ ei vastuta vääramatu jõu, loodusõnnetuse või muu õnnetuse põhjustatud kahju eest, samuti kliendi poolt tekitatud kahju eest.
 • Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.
 • Parkla eraterritooriumile sisenedes on inimene kohstatud tutvuma kõiki parkimisreeglitega https://pargikeskus.ee/keskus/parkimine/

 

Kontakt: Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ

e-post: info@pargikeskus.ee

Tel: +372 484 1001