Skip to content

PARGI KESKUS E–L 10–20, P 10–19

COOP Maksimarket E–P 8–22

Parkimine

Parkimine on Pargi Keskuse parklas 3 tundi tähistatult parkimiskellaga tasuta.

Iga järgnev 30 minutit  0,5€

 

Parkimist korraldab Europark

Klienditugi: +372 661 025236 (E-R 9:00-17:00 / tehniline valvetelefon E-R 17:00-9:00, L-P 24h ), europark@europark.ee

www.europark.ee

 

Autoparkla (edaspidi Parkla) on eraterritoorium, mida kuulub Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ-le.

 

 • Sõiduki parkimisel tuleb järgida käesolevate parkimistingimuste nõudeid ja Parkla märgistusi.
 • Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ ei vastuta Parklasse pargitud sõidukite turvalisuse eest.
 • Kaupa võib laadida ainult selleks ette nähtud kohtades. Keskuse peaustest, parkimisalal või muus keelatud kohas laadimise eest on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta rikkumise eest rahalise trahvi summas 35 €.
 • Parklas on keelatud sõidukite remontimine (sh õlivahetus) ja pesemine.
 • Parklas on keelatud hoida (jätta) kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke ja muul viisil inimeste tervisele ja elule ohtlikke aineid, seadmeid ja/või paigaldisi.
 • Parklas on keelatud prügi mahaviskamine, alkoholi tarvitamine, lärmamine ja kaaskodanike pahatahtlik tülitamine.
 • Ilma Jõhvi Pargi Arendus Kaubanduse OÜ loata on Parklas keelatud mistahes viisil kaupa või teenust reklaamiva sõiduki parkimine, välja arvatud juhul kui klient, kellele kuulub see sõiduk, on saabunud poodi sisseoste tegema. Reklaamtahvlite/reklaamsõidukite/reklaamhaagiste parkimine Pargi Keskuse parklas on ilma keskuse kokkuleppeta keelatud. Rahaline trahv 500 eurot/päev
 • Õppesõit parklas ei ole lubatud R-P
 • Klient on kohustatud tagama Parklas pargitud sõiduki korrasolekut (ei leki õli, ei kahjusta Parkla pinnakatet jms).
 • Klient on kohustatud hüvitama tema tegevuse tõttu Parklas olevale varale või viibivatele isikutele tekitatud kahju.
 • Parkla eraterritooriumile sisenedes on inimene kohustatud tutvuma kõikide parkimisreeglitega