Jõhvi – Ida-Virumaa loomulik keskus

Jõhvi linn on geograafiliselt Ida-Virumaa keskus, mida Eesti idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit.

Jõhvi paikneb kahe suure maantee, Tallinn-Narva ja Jõhvi-Tartu-Valga ristumiskohal, mis on kogu maakonna geograafiline keskpunkt.

Soodsa asukoha tõttu on Jõhvi kujunenud hea infrastruktuuriga Ida-Virumaa haldus-, kaubandus- ja tööstuskeskuseks. Jõhvi positsiooni piirkonna keskusena tugevdab see, et enamik riigi regionaalseid asutusi paikneb Jõhvis või selle läheduses. Samuti asub Jõhvis riiklikult oluline kultuuriasutus – Jõhvi Kontserdimaja.

Jõhvi linn moodustab koos Kohtla-Järve linnaga ühtse, ligi 58 000 elanikuga maakonnakeskuse. Üle poole Kohtla-Järve elanikest elab vahetult Jõhvi piiril paiknevas Ahtme linnaosas ja nende jaoks on lähim keskus Jõhvi kesklinn, kuhu on koondunud kogu piirkonna olulisimad kaubanduskeskused ja haldusasutused.